Star for Life

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. Initiativet utgår från tanken att förebyggande information skall samordnas i ett arbete där man försöker stärka elevens självkänsla – därav Star for Lifes betoning på individens drömmar och förhoppningar och att man medvetet arbetar med musik och idrott.

Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, Sydafrika 2005. Skolan har nästan 1 000 elever och 30 lärare. Programmet mottogs väl av både elever, lärare och föräldrar, och har sedan dess implementerats i drygt 100 skolor i södra Afrika. Cirka 20 skolor finns i Johannesburgområdet, 8 skolor finns i Durban-området, 20 skolor i Namibias huvudstad Windhoek och resterande finns i KwaZulu-Natal. 13 av dessa skolor är Primary Schools och övriga är High Schools. I juni 2017 når programmet över 100 000 studenter och 3 000 lärare och deras familjer i närområdet.

Sedan det första pilotprojektet startade har Star for Life etablerat samarbete med ett antal välrenommerade partners som har finansierat många program samt specifika projekt. Star for Life har också startat verksamhet i tre mobila hälsokliniker – två i Sydafrika och en i Namibia – som ger befolkningen större möjlighet och tillgänglighet till hälsovård och hälsoutbildning.

Efter noggranna utvärderingar genom åren har programmet visat sig ha positiv inverkan sexualbeteenden, skolresultat och minskat antal tonårsgraviditeter. Störst positiv inverkan har programmet på de fattigaste flickorna. Mer om våra resultat kan du läsa i vår Comprehensive Evaluation.