Idrottare för Miljön

Idrottare för Miljön samarbetar med Svanen och Generation PEP. Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att använda Svanen i er marknadsföring stärker ni ert eget varumärke och kan få en konkurrensfördel på marknaden. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Idrottare för Miljön arbetar samman med Generation Pep där vi arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. En Folkrörelse för mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Idrottare för Miljön vill erbjuda föreningar och skolor/kommuner att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda miljö, hälsa och sunda matvanor som konkurrensmedel. Att äta ekologiska och hälsosamma matvaror tillsammans med fysik aktivitet är viktigt. Vi är övertygade om att sprängkraften i Svanen och Generation PEP kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle. Vi på Idrottare för Miljön vill att ni ska bli så framgångsrika som möjligt. Därför uppmanar vi er att visa upp ert goda miljöarbete och profilera ert varumärke tillsammans med medlemskap i Idrottare för Miljöns Nätverk.