Nätverk

Idrottare för Miljöns Nätverk är den perfekta platsen för dig som vill få ökad kunskap i hur du ställer om miljö, hälsa och sunda matvanor till en hållbar inriktning samtidigt som du själv skapar en plattform för bra affärer.


Star for Life

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola.

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. Initiativet utgår från tanken att förebyggande information skall samordnas i ett arbete där man försöker stärka elevens självkänsla – därav Star for Lifes betoning på individens drömmar och förhoppningar och att man medvetet arbetar med musik och idrott. Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, Sydafrika 2005. Skolan har nästan 1 000 elever och 30 lärare. Programmet mottogs väl av både elever, lärare och föräldrar, och har sedan dess implementerats i drygt 100 skolor i södra Afrika. Cirka 20 skolor finns i Johannesburgområdet, 8 skolor finns i Durban-området, 20 skolor i Namibias huvudstad Windhoek och resterande finns i KwaZulu-Natal. 13 av dessa skolor är Primary Schools och övriga är High Schools. I juni 2017 når programmet över 100 000 studenter och 3 000 lärare och deras familjer i närområdet. Sedan det första pilotprojektet startade har Star for Life etablerat samarbete med ett antal välrenommerade partners som har finansierat många program samt specifika projekt. Star for Life har också startat verksamhet i tre mobila hälsokliniker – två i Sydafrika och en i Namibia – som ger befolkningen större möjlighet och tillgänglighet till hälsovård och hälsoutbildning. Efter noggranna utvärderingar genom åren har programmet visat sig ha positiv inverkan sexualbeteenden, skolresultat och minskat antal tonårsgraviditeter. Störst positiv inverkan har programmet på de fattigaste flickorna. Mer om våra resultat kan du läsa i vår Comprehensive Evaluation.
Mer info.
Hemsida:E-post:
Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med. Generation Peps arbete utgår från FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.
Mer info.
Hemsida:E-post:
One from All

Genom One from All kan skolklasser, lag och föreningar tjäna pengar på ett fantastiskt klimatsmart sätt. 

One from All möjliggör för ungdomar i hela Sverige att finansiera skolresor och lagresor i ungdomsidrotten genom insamling till klimatsmart välgörenhet. Istället för att sälja en produkt för att fylla på i kassan, så kan man välja att stödja någon av de ideella organisationer som One from All samarbetar med. Detta är inte bara bra ur ett klimatperspektiv, utan möjliggör också för unga att engagera sig i sociala frågor.
Mer info.
Hemsida:E-post:
Miljömärkning Sverige

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön.

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "Väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag. På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige AB miljömärkena Svanen och EU-Blomman (också känd som EU Ecolabel).
Mer info.
Hemsida:E-post:
Idrottare för Miljon

Genom vårt nätverk sprider vi kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt,  hållbarhetsarbete, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Vi erbjuder ledare och aktiva kompetensutveckling och möjlighet att utbyta erfarenheter med likasinnade.

Idrottare för Miljön samarbetar med Svanen och Generation PEP. Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att använda Svanen i er marknadsföring stärker ni ert eget varumärke och kan få en konkurrensfördel på marknaden. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Idrottare för Miljön arbetar samman med Generation Pep där vi arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. En Folkrörelse för mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Idrottare för Miljön vill erbjuda föreningar och skolor/kommuner att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda miljö, hälsa och sunda matvanor som konkurrensmedel. Att äta ekologiska och hälsosamma matvaror tillsammans med fysik aktivitet är viktigt. Vi är övertygade om att sprängkraften i Svanen och Generation PEP kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle. Vi på Idrottare för Miljön vill att ni ska bli så framgångsrika som möjligt. Därför uppmanar vi er att visa upp ert goda miljöarbete och profilera ert varumärke tillsammans med medlemskap i Idrottare för Miljöns Nätverk.
Mer info.
Hemsida:E-post: