Projekt

Vår tanke med Idrottare för Miljön är att vi ska utbilda ungdomar som är aktiva inom idrotten att få upp ögonen för hur man med små förändringar i sin vardag kan förbättra miljön.

Vi vill genom Idrottare för Miljön skapa en dialog och med hjälp av de svenska idrottarna kommunicera på ett unikt och stimulerande sätt, genom deras nätverk bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Tanken är att vi börjar med att samla ihop A-B ungdom (12-16 år gamla) i våra lokala föreningar där vi erbjuder dem att genomgå en utbildning med miljön i fokus. Under utbildningen kommer ungdomarna att få lära sig vad deras lag/förening kan åstadkomma med hjälpmedel.

Det kommer att vara en föreläsning där en känd idrottsprofil är med och pratar hållbarhet och miljö tillsammans med en av våra experter inom området. Föreläsningen varar ca 1 timme där ungdomarna själva får vara med och interagera, på så sätt så blir det hela mer livfullt och lättare att ta till sig. Vi kommer även att ha med personer som jobbat inom Riksidrottsförbundet och är goda förebilder i utbildningen och en idrottsprofil som ungdomarna känner väl till.

När de sedan har gått färdigt utbildningen så får de en utmärkelse som kan vara t.ex. en vattenflaska eller en t-shirt och ett diplom, tanken är sedan att dessa ungdomar ska bli ambassadörer för Idrottare för Miljön och genom att de pratar om det så lockar det fler att vilja utbilda sig.

Att man senare även kan instifta ett årligt pris till den förening/klubb som har det bästa miljötänket/miljöingreppet är kanske en annan sak.

Lasse Nilsson, ordförande
lasse.nilsson@idrottareformiljon.se
Telefon: 0735-10 73 60