Hållbar Idrott

Riksidrottsförbundet har tagit fram en webbplats där målet är att bidra till en mer hållbar utveckling inom den svenska idrottsrörelsen. Syftet med sidan är att ge dig kunskap, inspiration och verktyg i frågor kring idrott och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är ett måste i dag och framöver. Det är en del i den förändringsresa som svensk idrott just nu gör. Dessutom är det en förutsättning för fortsatt idrottsutveckling. För idrottsrörelsen betyder hållbar utveckling att vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. Det innebär att vi har valt att definiera hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det finns gemensamma utvecklingsområden för ökad hållbarhet för alla inom idrottsrörelsen, till exempel mat, resor, kläder, utrustning, idrottsytor, energi, natur och inkludering.

Mer information på nedan länk:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/rfsisu/idrottens-webbar/organisation/hallbar-idrott/borja-har/