One from All

One from All möjliggör för ungdomar i hela Sverige att finansiera skolresor och lagresor i ungdomsidrotten genom insamling till klimatsmart välgörenhet. Istället för att sälja en produkt för att fylla på i kassan, så kan man välja att stödja någon av de ideella organisationer som One from All samarbetar med. Detta är inte bara bra ur ett klimatperspektiv, utan möjliggör också för unga att engagera sig i sociala frågor.